Fungsi Bank Idea Belia

menjadi saluran yang tepat bagi belia menyalurkan pendapat, idea, isu dan permasalahan